Dr. J.L. Tixhon – Newsletter 1 – Geschiedenis van het begrip tenniselleboog of epicondylitis – Samenvatting

Nathalie Boonen - 5 novembre 2017

Over het ziektebeeld tenniselleboog (TE) bestaat al lang grote verwarring en zijn al veel tegengestelde resultaten gepubliceerd.

De term ‘tennis elbow’ werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1880. In 1936 onderscheidt een auteur al 26 verschillende oorzaken om TE te verklaren. Pas in 1979 wordt TE geassocieerd met het ziektebeeld van de pees van de musculus extensor carpi radialis brevis.

In 1922 werd tenniselleboog gezien als een symptoom van de pees van de musculus extensor carpi radialis brevis, dat gevolgd werd door de extensor digitorum communis. Zo werd TE als angiofibroblastische tendinosis  omschreven. Dit proces zou secundair zijn aan excessieve vermoeidheid en overdreven gebruik van de elleboog en resulteert in microtrauma’s. Die leiden soms tot gedeeltelijke of volledige scheuren.

Epicondylitis impliceert een ontsteking als oorzaak. Maar bij onderzoek werden er geen ontstekingscellen in de wonde aangetroffen, en in het bijzonder bij patiënten in de chronische fase van de aandoening. De term ‘epicondylitis’ is dus niet correct en moet vervangen worden door epicondyalgie of epicondylosis om een degeneratief proces zonder ontsteking aan te geven. In 2003 bestaat er nog steeds geen definitieve consensus over de exacte aard van de anatomische structuren die getroffen worden bij tenniselleboog (TE).

Therapeuten worden geconfronteerd met verschillende en zelfs contradictorische verklaringen. Dat bemoeilijkt de keuze van een behandeling. Mesotherapie heeft een voorkeursplaats in de behandeling van peesontstekingen in het algemeen en specifiek van tenniselleboog.

Lees het volledige artikel hier (enkel in het Frans)

Dr Jean-Louis Tixhon

Sportarts

Cinabere Medical Center

www.cinabere.be

©Alle gereserveerde rechten aan Cinabere Medical Center Hoeilaart.