Algemene geneeskunde

Dr Jean-Louis Tixhon
0471/032.903

De algemene geneeskunde is en blijft de wetenschappelijke geneeskunde van vereiste en absoluut noodzakelijke basis voor de ontwikkeling van een multidisciplinair centrum, omvattend aanvullende therapieën, zoals traumatologie, acupunctuur en osteopathie.

De acupunctuur wordt uitsluitend door een huisarts uitgeoefend. Deze zal eerst een diagnose van westerse geneeskunde, voor de diagnose in acupunctuur opstellen. De algemene geneeskunde die in het Cinabere Center wordt uitgeoefend, impliceert dat de arts wordt geaccrediteerd en een permanente opleiding volgt.

Deze arts heeft agreatie (naleving van de overeenkomsten en ziekenfondstarieven). Dit impliceert de toepassing van de basistarieven, zonder supplementen van honoraria, met een betere vergoeding van de zorgen voor de patiënt.

Agreatie en accreditatie van de huisarts laten de uitwerking van het globaal medisch dossier (GMD) toe, d.w.z de mogelijkheid voor de arts om alle medische onderzoeken van elke patiënt te centraliseren.

Maak een afspraak !